Squadra - Acrobatica 18/19

 • Atleti/Atlete

  • Maria Chiara

   Maria Chiara
   Ginnasta

  • Elena

   Elena
   Ginnasta

  • Giulia Masiero

   Giulia Masiero
   Ginnasta

  • Gaia Raimondi

   Gaia Raimondi
   Ginnasta

  • Viola

   Viola
   Ginnasta

  • Chiara Vignati

   Chiara Vignati
   Ginnasta

  • Giulia Bianchi

   Giulia Bianchi
   Ginnasta

  • Erika Guadrini

   Erika Guadrini
   Ginnasta

  • Federico Limido

   Federico Limido
   Ginnasta

  • Luca Mantegazza

   Luca Mantegazza
   Ginnasta

  • Viola Ok

   Viola Ok
   Ginnasta

  • Valentina Puricelli

   Valentina Puricelli
   Ginnasta

  • Antonella Siliberto

   Antonella Siliberto
   Ginnasta

  • Chiara Niciarelli

   Chiara Niciarelli
   Ginnasta

  • Michelle Falco

   Michelle Falco
   Non Definito

  • Beatrice Falco

   Beatrice Falco
   Non Definito

  • Mario Spagnolo

   Mario Spagnolo
   Non Definito

  • Riccardo Maffei

   Riccardo Maffei
   Non Definito

  • Riccardo Turconi

   Riccardo Turconi
   Non Definito

  • Luca Villa

   Luca Villa
   Non Definito

  • Giovanna Rogora

   Giovanna Rogora
   Non Definito

  • Ilaria Tosi

   Ilaria Tosi
   Non Definito

  • Camilla Rossi

   Camilla Rossi
   Non Definito

  • Alessia Seveso

   Alessia Seveso
   Non Definito

  • Giacomo Banfi

   Giacomo Banfi
   Non Definito

  • Ester Mustafa

   Ester Mustafa
   Non Definito

  • Filippo Bardi Bossi

   Filippo Bardi Bossi
   Non Definito

  • Giulia D'antonio

   Giulia D'antonio
   Non Definito

  • Giorgia De Palma

   Giorgia De Palma
   Non Definito

  • Martina

   Martina
   Non Definito

  • Federico

   Federico
   Non Definito

  • Arianna Ligorio

   Arianna Ligorio
   Non Definito

  • Viola 2

   Viola 2
   Non Definito

  • Viola

   Viola
   Non Definito

  • Agnese Corti

   Agnese Corti
   Non Definito

  • Eleonora Di Dio

   Eleonora Di Dio
   Non Definito

  • Giulia

   Giulia
   Non Definito

  • Martina 1

   Martina 1
   Non Definito

  • Giada Puglisi

   Giada Puglisi
   Non Definito

  • Rachele

   Rachele
   Non Definito

 • Staff

  • Ilaria Tosi

   Ilaria Tosi
   Allenatore

  • Sara Morrone

   Sara Morrone
   Allenatore

 • foto della squadra